תמונות
וידאו

להצביע לרשימת מפלגה שאינה לפי נטייתך הפוליטית -הייתכן?

הכוחות הפוליטיים הדמוקרטיים במדינת ישראל יוצרים קבוצות כוח חזקות הבלתי ניתנות לפירוק בשדה הכוח הפוליטי כבר שנים רבות. סיעות גדולות וקטנות מחזיקות במועמדיהם ובאנשי המפתח של סיעתם שנים רבות באותו מיקום ברשימת המפלגה קדנציות רבות. ודומה שחוסר שינויים דמוגרפים בתוך השדה הפוליטי אינם מטיבים עם הבוחר.

למה הכוונה?
נצייר כמה דוגמאות לצורך המחשה. אדם המחזיק בדעות סוציאל דמוקרטיות יוניות יצביע ביום הבוחר לבחיר ליבו. אולם הוא יודע כבר מכורח המציאות או מהסקרים שבחיר ליבו לא יהיה המנהיג הבא של מדינת ישראל. ובכל זאת הוא יצביע על מי שעתיד להיות באופוזיציה מתוך הבנה שהוא צריך להצביע למי שהוא סובר שצריך להיות בכנסת.

אולם לאחרונה קמו כמה פעילים פוליטיים שמנסים בדרכים חלופיות ושנויות במחלוקת ליצור שינויים ברשימות הפוליטיות בדרך הבאה: פעיל פוליטי המזוהה עם עמדת השמאל הרדיקלי, לצורך העניין, הוא פעיל שיודע שהצבעה למפלגה שלא תשנה במאום את הכוחות הפוליטיים משום שהסבירות שמפלגתו לא תהיה בממשלה הבאה הוא גבוה. לכן הוא יירשם כחבר במפלגה שלדעתו תהיה בממשלה הבאה. למשל ממשלת ימין או מרכז במפה הפוליטית. מכוח זה שהוא רשום כחבר מפלגה אחר שנרשם ברישום מהיר להיות חבר שלה. במידה ושילם דמי חבר סמליים הוא רשאי להשתתף בהצבעות של הרשימה של חברי המפלגה. לדוגמה אדם מהשמאל יירשם כחבר בליכוד כל זאת כדי שהוא יוכל לבחור את מי שהוא חושב שצריך להיות בראש המפלגה ולדעתו הוא הרע במיעוטו.

המשך מאמר